Baanreglement

Tennisbanen

1 Toegang tot de tennisbanen hebben uitsluitend leden die
in het bezit zijn van een geldige TVL- ledenpas of een
introducepasje.
2 Introducepasjes zijn verkrijgbaar via een berichtje (mail / app)
bij de penningsmeester tegen een vergoeding van €5,-
3 De speeltijden zijn van ’s morgens 08.30 uur tot 23.00 uur,
tenzij de gemeente hier anders over besluit. Speeltijden
kunnen afwijken bij bepaalde evenementen
4 Het bespelen van de banen is alleen toegestaan als je met je
ledenpas op het afhangbord de speeltijd voor de betreffende
baan hebt gereserveerd,
5 Voor 4 spelers geldt een afhangtijd van 60 minuten. Voor 2
spelers geldt een mogelijke afhangtijd van 30 minuten.
6 Men is verplicht na afloop van de gereserveerde speeltijd de
banen te vegen en daarna de matten op te bergen op de
daarvoor aangewezen plaats
7 De banen mogen niet anders dan met tennisschoeisel en in
tenniskleding betreden worden.
8 Tijdens wedstrijden wordt een ieder geacht mee te werken
aan het behouden van een rustige sfeer rond en op de
banen.

Training

9 Op het inhangbord dient de trainer kenbaar te maken
wanneer de banen in gebruik zijn voor training en dit dient
ook bekend te zijn bij het bestuur.
10 De trainer verzorgt verder de communicatie met degene die
training wensen te volgen (betaling, lestijden en dergelijke)

Openbare orde

11 Men is verplicht in geval van al of niet moedwillige vernieling
van de banen, netpalen en/of netten, gereedschappen,
meubilair of andere eigendommen van de tennisvereniging,
aan het bestuur hierover mededeling te doen.

Aansprakelijkheid

12 De vereniging acht zich op geen enkele manier aansprakelijk
voor:
a. ongevallen en/of lichamelijk letsel door leden van de
vereniging en bezoekers op of rond de banen opgelopen;
b. ontvreemde of verloren geraakte eigendommen,
alsmede eventuele beschadigingen van eigendommen van
spelers of bezoekers.

Overig

13 Vervanging van de TVL-ledenpas gedurende het seizoen,
wegens verlies of anderszins, is alleen mogelijk na betaling
van € 25,- voor senioren en €15,- voor junioren (t/m 17 jaar)
aan de penningmeester.
14 Tijdens interne clubtoernooien en het open toernooi treedt de
betrokken commissie op als baancommissaris.
15 Tijdens activiteiten is er bij voorkeur één baan beschikbaar
voor recreanten en/of training.
16 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt een
beroep gedaan op sportief gedrag of beslist het bestuur